MILO CAN

MAKE IT YOURS

Cuộc Thi Thiết Kế
Sáng Tạo Từ MILO

Kết quả vòng chung kết

[Cập nhật 17.12] Căn cứ vào thể lệ của cuộc thi và thống nhất từ Hội Đồng Ban Giám Khảo,
danh sách trao giải sẽ thay đổi như sau:

 • Thí sinh Trần Văn Tuân hiện đang nhận Giải Khuyến Khích sẽ nhận Giải Ba
 • Thí sinh Nguyễn Ngọc Hân sẽ nhận Giải Khuyến Khích
 • Thí sinh Đỗ Việt Mạnh Tiến sẽ nhận giải “Năng Lượng Để Vươn Xa”
 • Thí sinh Lê Văn Quyết sẽ nhận giải “Nhà Vô Địch MILO”
image

giải Grand Prize
Phạm Vương Quý Đôn

 • 1 Macbook Pro
 • 1 kì internship tại Ogilvy Viêt Nam
 • 1 năm uống MILO lon
image
image image

giải nhất
Hoàng Thy Trúc Nhi

 • 1 Wacom Cintiq Pro DTH-1320
 • 1 năm uống MILO lon
image image image

2 giải nhì
Lê Văn Quyết Dương Hoàng

 • Mỗi giải 1 Wacom IntuosPro Large PTH-860
 • 1 năm uống MILO lon
Voucher Niketrị giá5.000.000 đồng

Đào Trọng Nhân

Lê Minh

Trần Văn Tuân

3 giải Ba
Voucher Niketrị giá2.000.000 đồng

Nguyễn Tấn Tài

Đặng Thị Mỵ Đình

Nguyễn Hoàng Huy Khôi

Nguyễn Thị Bích Thảo

Nguyễn Ngọc Hân

5 giải khuyến khích
Voucher Niketrị giá2.000.000 đồng Bài cao điểm nhất trong các thí sinh dưới 20 tuổi

Đỗ Việt Mạnh Tiến

giải “Năng lượng để vươn xa”
Voucher Niketrị giá2.000.000 đồng lựa chọn bởi nhãn hàng MILO:

Lê Văn Quyết

giải “Nhà vô địch MILO”
image
image
image
image
image

TOP BÀI DỰ THI

MÃ BÀI DỰ THI: 578

NGƯỜI GỬI: Đỗ Việt Mạnh Tiến

MÃ BÀI DỰ THI: 588

NGƯỜI GỬI: Đặng Thị Mỵ Đình

MÃ BÀI DỰ THI: 593

NGƯỜI GỬI: NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

MÃ BÀI DỰ THI: 600

NGƯỜI GỬI: Hoàng Thy Trúc Nhi

MÃ BÀI DỰ THI: 609

NGƯỜI GỬI: NGUYỄN NGỌC HÂN

MÃ BÀI DỰ THI: 611

NGƯỜI GỬI: Nguyễn Tấn Tài

MÃ BÀI DỰ THI: 620

NGƯỜI GỬI: Phạm Vương Quý Đôn

MÃ BÀI DỰ THI: 625

NGƯỜI GỬI: Dương Hoàng

MÃ BÀI DỰ THI: 626

NGƯỜI GỬI: Nguyễn Hoàng Huy Khôi

MÃ BÀI DỰ THI: 630

NGƯỜI GỬI: Trần văn Tuân

MÃ BÀI DỰ THI: 632

NGƯỜI GỬI: Lê Minh

MÃ BÀI DỰ THI: 635

NGƯỜI GỬI: Lê Văn Quyết

MÃ BÀI DỰ THI: 636

NGƯỜI GỬI: Đào Trọng Nhân